Ekstern ut testing – De skifter alle tenner på 4 min

Romarheim på Eikefet har rekord på bytting av tenner med bruk av vårt system.
De har byttet alle tenner på 4 minutter!